Vitt hus med garageinfart med grus

Guide til garasjeinnkjørsel

I likhet med en vei må en garasjeinnkjørsel kunne bære trafikken uten å bli deformert, og den må kunne tåle slitasje. Derfor bygges en garasjeinnkjørsel etter samme prinsipper som ved veibyggin

Til sammen sørger en blanding av ulike materialer, forsterkningslag, bærelag og slitelag for å ta opp og fordele tyngden, slik at innkjørselen ikke synker eller blir deformert.

Når du skal anlegge en garasjeinnkjørsel, er det viktig å tenke på hvordan du vil at den skal bli når den er ferdig. Skal den asfalteres, eller ønsker du et grusdekke? Uansett dekke er grunnarbeidet det samme. Dette produktbladet beskriver grunnarbeidet og gir eksempler på materialer som kan brukes som dekke.

Dette trenger du:

  • Stampemaskin
  • Tommestokk
  • Et langt bord
  • Siktepinner
  • Murersnor
  • Spade

Vi anbefaler følgende materialer:

info
Dette er en praktisk guide og et teoretisk utgangspunkt for en mulig fremgangsmåte. For mer situasjonstilpasset informasjon anbefaler vi at du kontakter oss.

Slik gjør du:

1.
Mål opp arealet nøye. Bruk gjerne murersnor.
2.
Undersøk om det ligger rør i bakken før du starter gravearbeidet.
3.
Grav vekk jordmasser og eventuell vegetasjon der innkjørselen skal være. Hvor mye som skal graves ut, varierer avhengig av grunnforholdene på stedet samt hvor dypt du må, for eksempel for å unngå telehiv. Som en retningslinje bør underlaget være minst 25 cm.
4.
Legg et materialseparasjonslag av geotekstil langs eller på tvers av utfyllingsretningen. Skjøting skjer enklest med overlappinger på minst 40 cm.
5.
Legg pukk 22/63 – 32/64, jevn ut overflaten og komprimer godt med en stampemaskin. Tykkelsen på laget er avhengig av grunnforholdene. Jo dårligere grunnforhold, desto tykkere bør laget være. Deretter legger du knust fjell 0/32 i et jevnt lag. Vi anbefaler et lag på minst 8–10 cm. Det er viktig at overflaten blir helt jevn, så bruk gjerne et langt bord eller lignende til å dra ut materialet med. Komprimer flaten godt med en hoppetusse.
6.
I denne fasen bør du ha bestemt deg for hva slags dekke du ønsker øverst. Ønsker du et dekke av pukk, bør du legge pukk 8/11, ca. 4–5 cm. Ferdig!

Ansvarsfraskrivelse

info

Dette er en praktisk guide og et teoretisk utgangspunkt for en mulig fremgangsmåte. Konstruksjon og resultat er avhengig av lokale grunnforhold og faktisk bruk av oppskrifter og materialer.

Tips!

info

Det er mulig å leie et firma til gravearbeidet – de er veldig dyktige og kan spare deg for mye tid. Kontakt oss gjerne for mer informasjon.

info

Mange av anleggene våre tar imot gravemasser. Kontakt ditt lokale anlegg for mer informasjon.

info

Merk at hellingen fra hus eller garasje bør være minst 2 % for å sikre god avrenning.

info

Materialene våre oppgis som regel i millimetermål. Det betyr at for eksempel pukk 11/16 er et knust bergmateriale der mesteparten av kornene har en størrelse på mellom 11 og 16 mm.

Interessert i dette prosjektet?

Bruk vår planlegger for å beregne mengde materiale eller kjøp materiell direkte i nettbutikken! ​