köksträdgård

Guide til kjøkkenhage

Med denne guiden lærer du å lage din egen kjøkkenhage. Fundamentet kan legges direkte på en bedd av knust fjell, og gangområder kan bestå av det samme materialet eller av heller.

Dyrkingskasser kan snekres i størrelse og høyde etter behov, eller så kan du bruke ferdige pallekarmer. Det enkleste er å bruke ferdigkappet trevirke og utruste hjørnene med innvendige stolper der sidene festes med skruer eller spiker. Langsidene kan trenge en stående stolpe på midten for å skape stabilitet, og det er dessuten mulig å bygge inn en forankring mellom langsidene, slik at disse ikke blir bøyd av jordtrykket.

Dette trenger du:

  • Dyrkingskasser
  • Dyrkingsjord
  • Fiberduk
  • Vals/vibroplate

Vi anbefaler følgende materialer:

info
Dette er en praktisk guide og et teoretisk utgangspunkt for en mulig fremgangsmåte. For mer situasjonstilpasset informasjon anbefaler vi at du kontakter oss.

Slik gjør du:

1.
Grav ut et underlag på 10 cm. Bruk om mulig massene til å modellere tomtearealet i nærheten.
2.
Hvis underlaget er vått eller mykt (f.eks. leire), anbefales en fiberduk som separasjonslag mellom materialene, noe som også gir en viss forsterkning av bæreevnen.
3.
Fyll utgravingen med pukk eller annet knust fjell fra bunnen. Et alternativ er å fylle opp ca 10 cm med knust fjell 0/16 – 0/20. Det er også mulig å bruke grovere materialer, men hvis arbeidet skal gjøres manuelt, anbefales denne finere materialstørrelsen.
4.
Komprimer overflaten med en vals eller en vibroplate.
5.
Kontroller nivået på overflaten med et rett bord eller ved å stramme (en) snor mellom pinner som er slått ned i bakken. Gangområdene kan deretter suppleres med et finere materiale, for eksempel med et lag på 5 cm av pukk 5/8 eller 2/5 mm, avhengig av hvilken overflatestruktur som passer best.
6.
Monter trerammene eller pallekarmene.
7.
Fyll dem med dyrkingsjord – velg mellom ulike typer av jord basert på hvilke vekster du planlegger å dyrke. Rådfør med et plantesenter.
Plant, vann og vent på resultatet.

Ansvarsfraskrivelse

info

Dette er en praktisk guide og et teoretisk utgangspunkt for en mulig fremgangsmåte. Konstruksjon og resultat er avhengig av lokale grunnforhold og faktisk bruk av oppskrifter og materialer.

Tips!

info

Gangområdene kan naturligvis også anlegges med heller av betong eller naturstein, og hellene skal da legges i 2–4 cm med steinmel 0/4. Du kan også blande steindekker med helleparter og få fine mønstre og såkalte tråkkesteiner.

info

En annen mulighet er å bygge rett gjennom med drenerende materiale, noe som gir en grovere struktur, men også bedre avrenning når det regner. Da er det hensiktsmessig å bruke pukk 8/16 mm. Med denne løsningen er det tilstrekkelig å kun benytte en materialtype fra bunnen og helt opp. Her bør du også komprimere med vals eller vibroplate og holde kontroll med høyden ved utleggingen. Overflaten blir noe grovere, og gangområdene kan kjennes litt skarpere for bare føtter.

Interessert i dette prosjektet?

Bruk vår planlegger for å beregne mengde materiale eller kjøp materiell direkte i nettbutikken! ​