Salgs- og leveringsvilkår

GENERELLE SALGS- OG LEVERINGS VILKÅR

Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for alle salg av varer og tjenester fra NCC Industry AS avd. Steinmaterialer («NCC») på nettbutikken stein.ncc.no til forbruker («Kunden»).

Disse salgs- og leveringsbetingelsene, Kundens bestilling og ordrebekreftelsen fra NCC utgjør kjøpsavtalen.

Selger er:
NCC Industry AS v/ NCC Steinmaterialer
Postboks 93 Sentrum
0101 Oslo
Organisasjonsnummer: 984 884 176

NCC leverer kun til fastlandet i Norge.

Jeg godtar at NCC deler min e-postadresse med Trustpilot Inc, som vil sende meg en e-post for evaluering av våre tjenester og service.

BESTILLING

Valg av produkt(er)
Gå deretter til handlekurv
Velg type transport og betalingsmåte
Kontroller bestillingen
Betal
Motta ordrebekreftelse på e-post

Kjøpsavtalen anses inngått når bestillingen er mottatt hos NCC. Kunden vil deretter motta en ordrebekreftelse.

Opplysninger gitt i nettbutikken

Det tas forbehold skrive-/ trykkfeil på Nettbutikken, ved markedsføring eller på annet vis. Dette kan innebære at NCC ikke kan levere i henhold til feilopplysningen.

Priser

Alle priser er inkludert merverdiavgift (mva). Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før betaling, og inkluderer alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til frakt.

Prisen for frakt estimeres ut ifra transportavstand, og oppgis i nettbutikken før kjøpet bekreftes av Kunden.

Det tas forbehold om prisendringer, skrive-/ trykkfeil, endringer i tekst, bilder og linker på NCC sine nettsider.

Salgspant

NCC har salgspant i produktene inntil kjøpesummen inkludert renter og omkostninger er betalt fullt ut. NCC har salgspant i de solgte produktene som sikkerhet for kravet på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jf. panteloven § 3-14.

BETALINGSMETODER

NCC tilbyr betaling med Visa og Mastercard. NCC bruker Dintero som leverandør av betalingstjenestene. Betalingsopplysningene dine blir ikke lagret hos NCC.

Betaling med Visa og MasterCard

Ved bruk av Visa og MasterCard blir kjøpesummen reservert ved bestilling. Dersom reservasjon ikke kan foretas, forbeholder NCC seg retten til å kansellere bestillingen. Dette vil i så fall bli varslet. Kjøpet blir belastet straks bestillingen er gjennomført.

FRAKT- OG LEVERINGSBETINGELSER

Levering med kranbil og/ eller storsekk

Ved levering med kranbil og/eller storsekk er det viktig at det er tilstrekkelig plass på leveringsstedet slik at lastebilen kan komme frem. Marker gjerne stedet i forkant slik at det er klart avmerket hvor lastebilen skal stå og hvor leveransen skal settes. Om slik plass ikke er avmerket eller anvist, forbeholder NCC seg retten til å levere varene på egnet sted på leveringsadressen.

Storsekken leveres med kranbil som kan løfte sekken 6 meter inn på tomten. Det forutsettes at det er klargjort / ryddet plass for kranbilen, med støtteben, for levering. Leveransen forutsetter fri høyde på 4,5 meter og fri bredde på 3,5 meter for at kranen skal kunne løfte sekken på anvist plass.

NCC forbeholder seg retten til å kreve betaling for frakt hvor manglende klargjøring har gjort det umulig å levere til Kunden. Ved avbestilling eller ombooking av frakt etter at produktene er lastet opp for transport kreves full transportkostnad og eventuell ventetid.

Forsinket levering

Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil NCC gi Kunden beskjed så snart vi har kunnskap om det. Kunden vil da motta informasjon om når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt.

Undersøkelse av produktene

Etter at Kunden har mottatt produktene, bør Kunden, straks Kunden har anledning til det undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene har feil eller mangler. Dersom Kunden oppdager feil, skader eller mangler, må Kunden straks ta kontakt med NCC.

REKLAMASJON

Dersom produktene har feil eller mangler, som ikke dekkes under garantien, kan du kreve retting, omlevering, prisavslag, erstatning eller heving etter reglene i forbrukerkjøpsloven av 21. juni 2002 nr. 34. Feilen / mangelen må foreligge når produktene leveres.

Dersom det foreligger en mangel, må Kunden innen rimelig tid etter at Kunden oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen, gi NCC melding om at Kunden vil påberope seg mangelen. Fristen for å reklamere er aldri kortere enn to måneder fra det tidspunkt da Kunden oppdaget mangelen. Reklamasjon må senest skje 5 år etter at Kunden overtok produktet.

Melding om feil og mangler ved produktene kan formidles til NCC muntlig eller skriftlig. NCC anbefaler av bevishensyn at reklamasjonen sendes skriftlig.

Dersom Kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å undersøke og/eller utbedre mangelen ut over det som er avtalt med NCC, dekkes dette av Kunden.

NCC er kun ansvarlig, dersom det er påvist feil eller mangler ved produktet. Dette gjelder likevel ikke hvis NCC godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor NCC sin kontroll, og som NCC ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.

NCC er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra NCC sin side.

ANGRETT OG RETUR

Angrerettloven av 20. juni 2014 nr. 27 gir Kunden rett til å angre kjøpet gjennomført i nettbutikken. Angreretten forutsetter at Kunden overholder angrefristen, som innebærer at Kunden må gi melding til NCC senest innen 14 dager etter at Kunden har mottatt leveransen. Alle produkter skal leveres tilbake til innen rimelig tid, og senest innen 14 dager etter at Kunden har benyttet angreretten.

Ved benyttelse av angreretten skal Kunden benytte angrerettskjema, som mottas sammen med ordrebekreftelsen, når kjøpet er gjennomført. Kunden er selv ansvarlig returen av varene og at varene leveres tilbake i samme stand og mengde som da Kunden mottok varen.

Kostnaden for retur ved angrerett betales av Kunden og er den samme som fraktkostnaden ved bestilling. Returkostnaden trekkes fra beløpet Kunden får tilbakebetalt kjøpesummen innen 14 dager når returen er godkjent og varen er mottatt hos NCC.

For å kunne bruke angreretten må du underrette oss:
NCC Industry AS​
Østensjøveien 27, 0661 Oslo​
984 884 176 mva​
Tlf: 23 88 03 11​
E-post: kundesenter@ncc.no
på en utvetydig måte om din beslutning om å gå fra avtalen (f.eks. i et brev sendt med post, telefaks eller e-post).

FORBEHOLD

NCC tar forbehold om rett til å kansellere ordre av samtlige produkter på grunn av prissvingninger, produktmangel, konkurranseforhold og øvrige forhold.

Dersom det har forekommet skrive- og/eller trykkfeil, i nettbutikken, kan NCC fritt endre, slette eller avvise bestillingen. Dette gjelder uansett om Kunden har mottatt ordrebekreftelse.

Alle leveringstider som blir oppgitt anses som veiledende. Når tid er oppgitt i antall dager menes hverdager, og frakt kommer i tillegg. NCC forbeholder seg retten til å endre oppgitt leveringstid uten varsel.

Videre forbeholder NCC seg retten til å kansellere hele eller deler av bestillingen dersom et eller flere av produktene Kunden har bestilt er utsolgt. I slike tilfeller vil NCC ta kontakt for å se om det kan tilbys et alternativt produkt.

Bilder brukt i nettbutikken er illustrative og kan avvike fra produktets faktiske utseende.

ENDRING AV VILKÅRENE

NCC forbeholder seg retten til å fritt endre foreliggende vilkår.

TVISTER OG LOVVALG

Tvister i anledning kjøp, foreliggende vilkår, markedsføring o.l. skal behandles etter norske regler og av de ordinære domstoler, med Oslo tingrett som avtalt verneting.

Vi er forpliktet til å forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom en sak bringes inn for Forbrukerklageutvalget (FKU), følger vi FKUs beslutninger.
Vi henviser også til følgende lenke: ec.europa.eu/consumers/odr
Dette er EUs plattform for nettbasert tvisteløsning.

Kontakt oss:

Om du har spørsmål om ordren kan du kontakte oss på:

Telefon: 23 88 03 11
E-post: kundesenter@ncc.no (angi ordrenummeret i emnefeltet).

Link til Personvernerklæring