Växthus i solsken

Guide til å anlegge fundament for drivhus

Drivhus kjøper du gjerne som byggesett, der det følger med monteringsanvisninger og anbefalinger vedrørende fundamentering. Rammen til drivhuset er som regel av metall og kan legges direkte på komprimert steinmateriale eller betongheller.

Dette trenger du:

  • Byggesett/drivhus
  • Vals eller vibroplate
  • Fiberduk
  • Bord
  • Vater

Vi anbefaler følgende materialer:

info
Dette er en praktisk guide og et teoretisk utgangspunkt for en mulig fremgangsmåte. For mer situasjonstilpasset informasjon anbefaler vi at du kontakter oss.

Slik gjør du:

1.
Den enkleste fundamenteringen er en bedd av komprimert pukk. Et egnet produkt er knust fjell 0/16 – 0/20, som er lett å håndtere med håndverktøy og kan komprimeres med vals eller vibroplate. Hvis underlaget er vått eller mykt, bør du legge en fiberduk som separasjonslag mellom materialene.
2.
Legg ut pukken og komprimer til ønsket høyde. Høydene og jevnheten kan kontrolleres med et rett bord og vater. Du kan også stramme snorer mellom pinner som er slått ned i bakken for å se nivåene bedre. Er det fare for vannansamlinger, kan det knuste fjellet erstattes med pukk 8/16, som kan ta imot betydelig større mengder regn. Du må bare tenke på at vannet deretter må kunne renne mot lavere terreng eller fanges opp i dreneringsledninger.
3.
Noen drivhus krever forankring mot vind, og da kan du for eksempel støpe betongfundamenter under gulvnivå. Da er det hensiktsmessig å grave ned papprør som fylles med betong med innstøpt forankringsbolt.
4.
Ønsker du betongdekke i drivhuset, kan fundamentet bestå av komprimert knust fjell 0/16 og betongheller som legges i steinmel 0/4 mm. Steindekket skal da være litt større enn drivhuset, og monteringen kan skje direkte på betonghellene. Også her kan det være nødvendig med en vindforankring.

Ansvarsfraskrivelse

info

Dette er en praktisk guide og et teoretisk utgangspunkt for en mulig fremgangsmåte. Konstruksjon og resultat er avhengig av lokale grunnforhold og faktisk bruk av oppskrifter og materialer.

Interessert i dette prosjektet?

Bruk vår planlegger for å beregne mengde materiale eller kjøp materiell direkte i nettbutikken! ​