Stengång i trädgården.

Guide til steingang i hagen

Med denne guiden lærer du å anlegge en enkel hagegang der det ikke skal ferdes kjøretøy. Underlaget kan variere fra jord til gressplen eller skogsterreng. Har området fjellpartier, må du tilpasse og plassere hagegangen ved siden av disse.

Det er mange måter å anlegge hageganger på avhengig av hva slags dekke du ønsker og hvilket utseende som passer.

Dette trenger du:

  • Fiberduk ved mykt eller vått underlag
  • Vals eller vibroplate
  • Pinner
  • Snor
  • Naturstein

Vi anbefaler følgende materialer:

info
Dette er en praktisk guide og et teoretisk utgangspunkt for en mulig fremgangsmåte. For mer situasjonstilpasset informasjon anbefaler vi at du kontakter oss.

Slik gjør du:

1.
Grav ut et underlag på ca 10 cm. Bruk om mulig massene til å modellere tomtearealet i nærheten.
2.
Hvis underlaget er vått eller mykt (f.eks. leire), anbefaler vi å bruke en fiberduk som separasjonslag mellom de ulike materialene. Det gir dessuten en viss forsterkning av bæreevnen.
3.
Fyll utgravingen med knust fjell eller pukk til en ferdig grusgang. Et alternativ er å fylle opp ca 10 cm med knust fjell 0/16. Det er også mulig å bruke grovere materialer, men hvis arbeidet skal gjøres manuelt, anbefales denne finere materialstørrelsen.
4.
Bergmaterialet pakkes med vibroplate eller vals. Kontroller nivået på overflaten med et bord eller ved å stramme snor mellom pinner som er slått ned i bakken.
5.
Legg steinhellene i ca 4 cm steinmel 0/2 med fuger i samme materiale. Du kan også blande steindekker med hellepartier og få fine mønstre og såkalte tråkksteiner.

Ansvarsfraskrivelse

info

Dette er en praktisk guide og et teoretisk utgangspunkt for en mulig fremgangsmåte. Konstruksjon og resultat er avhengig av lokale grunnforhold og faktisk bruk av oppskrifter og materialer.

Tips!

info

En annen mulighet er å bygge rett gjennom med drenerende materiale, noe som gir en grovere struktur, men også bedre avrenning når det regner. Da er det hensiktsmessig å bruke pukk 8/16 mm. Med denne løsningen er det tilstrekkelig å kun benytte en materialtype fra bunnen og helt opp. Også her bør du komprimere med vals eller vibroplate og holde kontroll på høyden ved utleggingen. Overflaten blir noe grovere og kan kjennes litt skarpere for bare føtter. Den kan også være vanskeligere å rengjøre med rive, siden løvrester og lignende har lettere for å sette seg fast i overflaten, men den store fordelen er at materialet blir liggende på plass og kan ta imot mye vann.

info

Ved alt grunnarbeid er det viktig å sørge for at nedbør og smeltevann kan renne vekk. Ellers dannes det vannpytter som blir liggende og i verste fall forårsaker lekkasje mot bygninger. Det samme gjelder for hagegangene, som bør ha en svak helling mot lavere terreng. I unntakstilfeller er det nødvendig å legge spesielle dreneringsledninger, men en hagegang med drenerende steinmateriale kan i seg selv fungere som drenering. Dessuten er det viktig at terrenget alltid heller fra bygninger, slik at det ikke samler seg vann inn mot husene.

Interessert i dette prosjektet?

Bruk vår planlegger for å beregne mengde materiale eller kjøp materiell direkte i nettbutikken! ​