Gång med natursten

Guide til uteplass med naturstein

Når du legger stein på gangveier og uteplasser i hagen, bør du velge steiner som er omtrent like store, slik at dekket ikke blir altfor ujevnt å gå på.

Vær nøye med grunnarbeidet. Hvis det er vått der steinene skal legges, bør du grave dypere og legge drenerende pukk i bunnen under bærelaget. Ellers kan steinene flytte seg både i høyden og sidelengs når telen kommer. Det er liten sjanse for at steinene går tilbake til sin opprinnelige posisjon når våren kommer.

Dette trenger du:

 • Stampemaskin
 • Trillebår
 • Gummi- eller treklubbe
 • Spade
 • Feiekost
 • Rive
 • Rettholt
 • Lirer
 • Vater
 • Tommestokk
 • Murersnor
 • Siktepinner

Vi anbefaler følgende materialer:

info
Dette er en praktisk guide og et teoretisk utgangspunkt for en mulig fremgangsmåte. For mer situasjonstilpasset informasjon anbefaler vi at du kontakter oss.

Slik gjør du:

1.
Grav ut området der natursteinene skal legges. Hvor dypt du må grave er avhengig av høyden på steinene. Beregn cirka 5–10 cm under steinens høyde. Grovjuster overflaten.
2.
Spre ut bærelaget. Bærelaget skal være ca 10 cm tykt. Komprimer dette laget med en stampemaskin.
3.
Spre ut et lag steinmel, cirka 4 cm tykt. Legg to såkalte lirer langs beddets helling før du komprimerer steinmelet. Det vil si at du legger lirene fra beddets høyeste punkt mot det laveste. Du kan bruke 40 x 40 mm trelekter eller jernrør med 32 mm diameter. Lirene bør være 2–3 meter lange. Press lirene ned i materialet til den dybden som gir riktig høyde på den ferdiglagte steinen. Pass på at lirene ligger horisontalt og med riktig helling. Bruk murersnorer til å sikre at lirens høyeste punkt flukter med undersiden av steinen.
4.
Komprimer steinmel med stampemaskin på samme måte som du gjorde med bærelaget. Du kan komprimere mellom lirene og fylle på med nytt steinmel til underlaget kjennes kompakt og hardt. Deretter strør du forsiktig ut et siste lag steinmel, cirka 1 cm dypt, over hele sengen.
5.
Plasser rettholten (aluminium er lettere å jobbe med enn tre) vinkelrett mot lirene og dra av overflødig steinmel. Rettholten må være så lang at den hviler mot lirene, samtidig som den når helt ut til beddets innerkanter.
6.
Før du legger den første steinen, må du fjerne lirene forsiktig og fylle fordypningene med steinmel. Start med å legge steiner på det laveste nivået hvis du for eksempel anlegger en gangvei, garasjeoppkjørsel eller platting som heller litt fra husets grunnmur. Du jobber altså nedenfra og oppover – selv om hellingen er liten. Legg steinene med en åpen fuge på cirka 3 mm rundt. Er du usikker, kan du stikke fyrstikker mellom steinene.
7.
Bruk en klubbe, helst av tre eller gummi, til å slå ned steinen.
8.
Når hele området er ferdig lagt, skal steinene fikseres med fugesand (steinmel 0/2). Spre ut rikelig med fugesand og børst ned mellom steinene. Kjør over hele flaten med en stampemaskin, og etterfyll med en rikelig mengde fugesand som du børster ned mellom steinene.

Ansvarsfraskrivelse

info

Dette er en praktisk guide og et teoretisk utgangspunkt for en mulig fremgangsmåte. Konstruksjon og resultat er avhengig av lokale grunnforhold og faktisk bruk av oppskrifter og materialer.

Tips!

info

For å hindre at natursteinmønsteret beveger seg for mye kan det være nødvendig å supplere med ny fugesand etter noen år. Du vil se når det er på tide å etterfylle med sand ved at det dannes groper i fugene mellom steinene.

info

Det er viktig at sandlaget komprimeres skikkelig og at det aldri er tykkere enn 4 cm. Blir det tykkere, risikerer du at underlaget blir for elastisk, og da kan steinene forskyve seg, som på leire, straks det kommer nedbør. Du må heller aldri legge naturstein når det regner, siden underlaget av settesand da blir ødelagt.

info

Skal du legge heller på et stort område, kan det være en fordel å bruke maskiner. Det lønner seg ofte å leie mindre gravemaskiner til mer omfattende gravearbeid.

info

Steinmel 0/2 og 0/4 kan brukes både som underlag for hellene og i fugene. For å få bedre drenering kan du også bruke pukk 2/5.

Interessert i dette prosjektet?

Bruk vår planlegger for å beregne mengde materiale eller kjøp materiell direkte i nettbutikken! ​